Logo
१७ मंसिर २०८०, आईतवार

ताजा समाचार

लुम्बिनी विशेष

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

दाङ । दाङको तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर निर्मल परियारको नेतृत्वमा एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । तुलसीपुर बसपार्क स्थित सम्झना टोलमा आईतबार भएको कार्यक्रमबाट एमाले,काँग्रेसलगायतका पार्टी परित्याग गरि माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभएको हो। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पार्टीका निर्वाचन...

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

दाङ । दाङको तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर निर्मल परियारको नेतृत्वमा एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । तुलसीपुर बसपार्क स्थित सम्झना टोलमा आईतबार भएको कार्यक्रमबाट एमाले,काँग्रेसलगायतका पार्टी परित्याग गरि माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभएको हो। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पार्टीका निर्वाचन...

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

दाङ । दाङको तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर निर्मल परियारको नेतृत्वमा एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । तुलसीपुर बसपार्क स्थित सम्झना टोलमा आईतबार भएको कार्यक्रमबाट एमाले,काँग्रेसलगायतका पार्टी परित्याग गरि माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभएको हो। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पार्टीका निर्वाचन...

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

दाङ । दाङको तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर निर्मल परियारको नेतृत्वमा एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । तुलसीपुर बसपार्क स्थित सम्झना टोलमा आईतबार भएको कार्यक्रमबाट एमाले,काँग्रेसलगायतका पार्टी परित्याग गरि माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभएको हो। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पार्टीका निर्वाचन...

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

दाङ । दाङको तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर निर्मल परियारको नेतृत्वमा एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । तुलसीपुर बसपार्क स्थित सम्झना टोलमा आईतबार भएको कार्यक्रमबाट एमाले,काँग्रेसलगायतका पार्टी परित्याग गरि माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभएको हो। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पार्टीका निर्वाचन...

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

दाङ । दाङको तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर निर्मल परियारको नेतृत्वमा एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । तुलसीपुर बसपार्क स्थित सम्झना टोलमा आईतबार भएको कार्यक्रमबाट एमाले,काँग्रेसलगायतका पार्टी परित्याग गरि माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभएको हो। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पार्टीका निर्वाचन...

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

दाङ । दाङको तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर निर्मल परियारको नेतृत्वमा एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । तुलसीपुर बसपार्क स्थित सम्झना टोलमा आईतबार भएको कार्यक्रमबाट एमाले,काँग्रेसलगायतका पार्टी परित्याग गरि माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभएको हो। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पार्टीका निर्वाचन...

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

दाङ । दाङको तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर निर्मल परियारको नेतृत्वमा एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । तुलसीपुर बसपार्क स्थित सम्झना टोलमा आईतबार भएको कार्यक्रमबाट एमाले,काँग्रेसलगायतका पार्टी परित्याग गरि माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभएको हो। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पार्टीका निर्वाचन...

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

दाङ । दाङको तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर निर्मल परियारको नेतृत्वमा एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । तुलसीपुर बसपार्क स्थित सम्झना टोलमा आईतबार भएको कार्यक्रमबाट एमाले,काँग्रेसलगायतका पार्टी परित्याग गरि माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभएको हो। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पार्टीका निर्वाचन...

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

दाङ । दाङको तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर निर्मल परियारको नेतृत्वमा एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । तुलसीपुर बसपार्क स्थित सम्झना टोलमा आईतबार भएको कार्यक्रमबाट एमाले,काँग्रेसलगायतका पार्टी परित्याग गरि माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभएको हो। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पार्टीका निर्वाचन...

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

दाङ । दाङको तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर निर्मल परियारको नेतृत्वमा एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । तुलसीपुर बसपार्क स्थित सम्झना टोलमा आईतबार भएको कार्यक्रमबाट एमाले,काँग्रेसलगायतका पार्टी परित्याग गरि माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभएको हो। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पार्टीका निर्वाचन...

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

दाङ । दाङको तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर निर्मल परियारको नेतृत्वमा एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । तुलसीपुर बसपार्क स्थित सम्झना टोलमा आईतबार भएको कार्यक्रमबाट एमाले,काँग्रेसलगायतका पार्टी परित्याग गरि माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभएको हो। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पार्टीका निर्वाचन...

दाङ आसपास
घुमफिर-पर्यटन
century-mk
फिचर
अर्थ-बाणिज्य

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

१७ मंसिर २०८०, आईतवार २०:११

दाङ । दाङको तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर निर्मल परियारको नेतृत्वमा एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । तुलसीपुर बसपार्क स्थित सम्झना टोलमा...

कृषि - सहकारी
सुचना-प्रविधि

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

सन्चार मन्त्री रेखा शर्माद्वारा सल्यान दार्मामा पुनर्निर्माण स्वयंसेवक परिचालन अभियान उद्घाटन

दाङको लमहीमा हाइस गाडीको ठक्करबाट साइकल यात्रीको मृत्यु

गणतन्त्रको रक्षा गर्न माओवादी जनताको बिचमा : देव गुरुङ

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाद्वारा द्रुत बस सेवाको अनुगमन

मनोरञ्जन
खेलकुद

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

सन्चार मन्त्री रेखा शर्माद्वारा सल्यान दार्मामा पुनर्निर्माण स्वयंसेवक परिचालन अभियान उद्घाटन

स्वास्थ्य-जीवनशैली

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

दाङ । दाङको तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर निर्मल परियारको नेतृत्वमा एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । तुलसीपुर बसपार्क स्थित सम्झना टोलमा आईतबार भएको कार्यक्रमबाट एमाले,काँग्रेसलगायतका पार्टी परित्याग गरि माओवादी केन्द्रमा समाहित हुनुभएको हो। नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पार्टीका निर्वाचन...

विचार-अन्तर्वार्ता

तुलसीपुरमा अन्य पार्टी त्यागेर एक सय ८५ जना माओवादी केन्द्रमा प्रवेश

सन्चार मन्त्री रेखा शर्माद्वारा सल्यान दार्मामा पुनर्निर्माण स्वयंसेवक परिचालन अभियान उद्घाटन

दाङको लमहीमा हाइस गाडीको ठक्करबाट साइकल यात्रीको मृत्यु

गणतन्त्रको रक्षा गर्न माओवादी जनताको बिचमा : देव गुरुङ

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाद्वारा द्रुत बस सेवाको अनुगमन

प्रवास
century-mk
अनलाइन संदेश टि.भी